Ranking Opon Gravelowych i Test po 13 600 Kilometrów

Przez ostatnie 13 600 kilometrów używałem trzech modeli opon, dzięki czemu stworzyłem sensowny i obiektywny ranking opon