Sprawdź ścianę boczną opony – podane tam liczby oznaczają rozmiar opony (mniej więcej jej średnicę zewnętrzną i szerokość, ale nie zawsze w tej kolejności). Na przykład opona do roweru szosowego: 700 x 25c oznacza oponę o średnicy zewnętrznej 700 mm i szerokości 25 mm.